متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

روش گردآوری اطلاعات وداده ها

در این پژوهش از روش ها و ابزارهای زیر به مقصود جمع آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد:

  • به مقصود تکمیل مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانه ای شامل کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات علمی و هم چنین منابع اینترنتی شامل مقالات و کتاب ها بهره گیری گردید.
  • به مقصود تکمیل داده ها از پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد که برای طراحی پرسش نامه محقق پرسش نامه های مورد بهره گیری توسط محققان پیشین را مورد مطالعه قرار داد و پس از ارزیابی آن ها و تایید استادان راهنما و مشاور محقق به جمع آوری داده ها پرداخت.

1-11- روش تحلیل داده ها

در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری بهره گیری شده می باشد. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر بهره گیری شده می باشد. نرم افزار های مورد بهره گیری جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 72/8  و SMARTPLS‌ نسخه 2 تحت ویندوز می باشند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-12- موانع ومحدودیتهای پژوهش

کمبود منابع داده ای کافی

محدودیت زمانی و تسهیلاتی

نوپابودن تقریبی حوزه پژوهش در ایران

احتمال عدم همکاری جامعه آماری

 

1-13- چارچوب کلان نظری پژوهش

1- تبلیغات شفاهی

هاوکین و مصرف کنندگان عقیده دارند که مصرف کنندگان در پیروی از پارادایم های یادگیری از یکدیگر تقلید می کنند(9).ارتباط شفاهی فرایندی می باشد که به مصرف کنندگان اجازه می دهد که اطلاعات و نظرات خاصی را در مورد خرید یا عدم خرید یک کالا ، خدمت یا ایده ای خاص با یکدیگر رد و بدل کنند. تحقیقات بازاریابی در مورد ارتباطات شفاهی از سال های دهه 1960 آغاز شده  و با گدر زمان تعریف این واژه دچار تغییر و تحولاتی شده می باشد. اخیرا نیز وستبروک ارتباط شفاهی را به این شکل تعریف کرده می باشد : ارتباطات غیررسمی در مورد ویژگی ها و نحوه بهره گیری از یک کالا یا خدمتی خاص و یا در مورد فروشنده آن کالا یا خدمت ، از یک فرد به فرد دیگر ارتباطات شفاهی می باشد.ارتباطات بین شخصی از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تبلیغات در صنعت گردشگری شناخته شده می باشد.عامل کلیدی تبلیغات شفاهی رهبران عقیده می باشد.نظریه های ابتدایی در زمینه گردشگری و مسافرت همچون نظریه پلاگ تحت عنوان درون گرایی و برون گرایی ، مدل چرخه حیات مناطق گردشگری.هر یک از این نظریه ها بر این اساس شکل گرفته اند که گردشگران نوآور و مخاطره جویی وجود دارند که محصولات و مناطق جدید را کشف می کنند و این ها همان رهبران عقیده هستند و تجاربشان را با دیگر افراد کمتر مخاطره جو در میان می گدارند. پس این افراد به ایجاد تبلیغات و گام هایی مثبت در پیشبرد و ترویج مقاصد و محصولات جدید گردشگری اقدام می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از مطالعه  حاضر ، مطالعه تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می باشد. این تحیق در پی آن می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این پژوهش این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این پژوهش به دنبال این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار مهم می باشد.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران اکثرا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  با فرمت ورد