پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     مدل‌سازی و  شبیه‌سازی شتاب قطار، یعنی جملات سمت راست ارتباط (8.4) بر روی جرم موثر قطار، تحت تاثیر چهار Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی پایان نامه ارشد برق بهینه‌سازی مصرف انرژی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    جرم موثر به دلیل اینکه قطار علاوه بر اجزای ثابت، شامل اجزای گردان نیز می‌باشد که روی جرم موثر Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه رشته برق تراژکتوری سرعت بهینه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    مقاومت قطار مانند هر وسیله نقلیه دیگر حرکت قطار نیز با تعدادی نیروی مقاومتی مخالفت می کند ]48 و Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    کشش سطحی کشش سطحی[1] نشان دهنده یک محدودیت از نیروی کششی تولید شده بوسیله محور محرک می باشد و Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد درباره راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی دانلود از سایت منبع   شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید مدل‌سازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه در مورد راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی MOPSO الگوریتم MOPSO[1] برای اولین بار توسط کولو کولو[2] و همکاران در سال 2004 ارائه گردید ]38[. اساس عملکرد این الگوریتم مانند الگوریتم PSO[3] معمولی می باشد اما با این Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی NSGA-II الگوریتم NSGA[1] یکی از اولین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی چند‌هدفه به شمار می‌رود که در سال 1995 و توسط سرینیواس و دب[2] ارائه گردید ]36[. کاربرد این الگوریتم بدلیل وجود Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه با موضوع بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    جستجوی چند‌هدفه دانلود از سایت منبع در آغاز بخش 2.3 اهداف بهینه‌سازی یک مسئله MOP تصریح گردید. متناسب با Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

فرآیند حرکت الگوریتم KH به گونه کلی حرکات تعریف شده به گونه مداوم جایگاه هر واحد کریل را به سمت بهترین تناسب تغییر می‌دهند. حرکت تلاشگرانه و حرکت القا شده توسط سایر افراد کریل حاوی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه درباره:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه Krill Herds زمانی‌که شکارچیانی زیرا ماهیگیران، پنگوئن‌ها یا پرندگان دریایی به کریل‌ها حمله می‌کنند، با حذف کریل‌ها چگالی آن‌ها را کاهش می‌دهند. ترکیب‌بندی گروه‌های کریل پس از شکار به پارامترهای Read more…

By 92, ago