پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه در مورد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     الگوریتم‌های تکاملی در بهینه‌سازی یک‌هدفه و چند‌هدفه به گونه کلی هر روش بهینه‌سازی تکاملی شامل سه فرآیند اصلی می باشد: الف) یک دسته از راه‌حل‌های کاندید هست. ب) تحت یک فرآیند انتخاب قرار می‌گیرد. Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    روش مقیدسازی ε روش دیگری که تفاوتی نسبت به بخش‌های محدب یا غیر محدب جبهه بهینه پارتو قائل نمی‌گردد، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1‌.1‌.1‌    روش مجموع وزن‌دار در این روش MOP بوسیله یک ترکیب خطی از اهداف به یک SOP تبدیل می گردد. (16.3) Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     مروری بر روش‌های مرسوم در بهینه‌سازی چند‌هدفه دانلود از سایت منبع شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید روش‌های کلاسیک برای تولید مجموعه جواب‌های پارتو، اهداف را Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود از سایت منبع 1‌.1‌     جستجو و تصمیم‌گیری در حل یک MOP، دو فاکتور مجزا از لحاظ مفهومی در دشواری مسئله می‌توان پیدا نمود ]29[: جستجو و تصمیم‌گیری. مانند مسائل تک‌هدفه، فضاهای هدف بزرگ و پیچیده Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود از سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه با فرض اینکه قرار می باشد یک سیستم سخت‌افزاری یا Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی-پایان نامه ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1‌.1‌     بهینه‌سازی یک‌هدفه بهینه‌سازی عموماً به فرآیند انتخاب یک جواب از بین یک مجموعه از جواب‌های شدنی برای کمینه یا بیشینه‌سازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دنلود تحقیق رایگان دانلود پایان نامه ارشد :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1        مروری بر روش‌های بهینه‌سازی دانلود Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     تراکشن هیبریدی یک وسیله نقلیه راه‌آهن هیبریدی می‌تواند به صورت زیر معرفی گردد: هر وسیله حمل ونقل ریلی مانند لکوموتیو یا قطارهای دیزلی چند واحدی (DMU) ‌ که از سیستم‌های توان سوختی برای محرکه Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی:دانلود پایان نامه

1‌.1‌     تراکشن دیزل الکتریک موتور دیزل در اوایل قرن بیستم به‌وسیله رادولف دیزل تولید گردید. موتورهای دیزلی مرسوم عملکرد خوبی در سرعت‌های پایین نداشتند. پس ارتباط مستقیم بین موتور و چرخ‌ها بسته به شرایط می‌تواند Read more…

By 92, ago