پایان نامه های ارشد

بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی:پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     اصل بخش‌بندی مسیر و گراف سرعت شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     مدل‌سازی و  شبیه‌سازی شتاب قطار، یعنی جملات سمت راست ارتباط (8.4) بر روی جرم موثر قطار، تحت تاثیر چهار Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد درباره راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی دانلود از سایت منبع   شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید مدل‌سازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه در مورد راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی MOPSO الگوریتم MOPSO[1] برای اولین بار توسط کولو کولو[2] و همکاران در سال 2004 ارائه گردید ]38[. اساس عملکرد این الگوریتم مانند الگوریتم PSO[3] معمولی می باشد اما با این Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

فرآیند حرکت الگوریتم KH به گونه کلی حرکات تعریف شده به گونه مداوم جایگاه هر واحد کریل را به سمت بهترین تناسب تغییر می‌دهند. حرکت تلاشگرانه و حرکت القا شده توسط سایر افراد کریل حاوی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    روش مقیدسازی ε روش دیگری که تفاوتی نسبت به بخش‌های محدب یا غیر محدب جبهه بهینه پارتو قائل نمی‌گردد، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1‌.1‌.1‌    روش مجموع وزن‌دار در این روش MOP بوسیله یک ترکیب خطی از اهداف به یک SOP تبدیل می گردد. (16.3) Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود از سایت منبع 1‌.1‌     جستجو و تصمیم‌گیری در حل یک MOP، دو فاکتور مجزا از لحاظ مفهومی در دشواری مسئله می‌توان پیدا نمود ]29[: جستجو و تصمیم‌گیری. مانند مسائل تک‌هدفه، فضاهای هدف بزرگ و پیچیده Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود از سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه با فرض اینکه قرار می باشد یک سیستم سخت‌افزاری یا Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی دانلود پایان نامه بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    محرکه موتور AC موتور القایی به مدت طولانی به عنوان تراکشن سیستم‌های تراکشن راه‌آهن بهره گیری شده می باشد. با این‌حال، شمار زیادی از موتورهای القایی پس از پیدایش الکترونیک قدرت مدرن نمایان شدند Read more…

By 92, ago