پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد: ارتباط بین تفاوت های سود حسابداری مالی و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود 2-8-4-1)نقاط قوت سود حسابداری طرفداران سود حسابداری دارای چهار دیدگاه مختلف در تایید محتوای اطلاعاتی Read more…

By 92, ago