پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد درباره راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی دانلود از سایت منبع   شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید مدل‌سازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه در مورد راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی MOPSO الگوریتم MOPSO[1] برای اولین بار توسط کولو کولو[2] و همکاران در سال 2004 ارائه گردید ]38[. اساس عملکرد این الگوریتم مانند الگوریتم PSO[3] معمولی می باشد اما با این Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه با موضوع بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    جستجوی چند‌هدفه دانلود از سایت منبع در آغاز بخش 2.3 اهداف بهینه‌سازی یک مسئله MOP تصریح گردید. متناسب با Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

فرآیند حرکت الگوریتم KH به گونه کلی حرکات تعریف شده به گونه مداوم جایگاه هر واحد کریل را به سمت بهترین تناسب تغییر می‌دهند. حرکت تلاشگرانه و حرکت القا شده توسط سایر افراد کریل حاوی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه درباره:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه Krill Herds زمانی‌که شکارچیانی زیرا ماهیگیران، پنگوئن‌ها یا پرندگان دریایی به کریل‌ها حمله می‌کنند، با حذف کریل‌ها چگالی آن‌ها را کاهش می‌دهند. ترکیب‌بندی گروه‌های کریل پس از شکار به پارامترهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه در مورد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     الگوریتم‌های تکاملی در بهینه‌سازی یک‌هدفه و چند‌هدفه به گونه کلی هر روش بهینه‌سازی تکاملی شامل سه فرآیند اصلی می باشد: الف) یک دسته از راه‌حل‌های کاندید هست. ب) تحت یک فرآیند انتخاب قرار می‌گیرد. Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    روش مقیدسازی ε روش دیگری که تفاوتی نسبت به بخش‌های محدب یا غیر محدب جبهه بهینه پارتو قائل نمی‌گردد، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1‌.1‌.1‌    روش مجموع وزن‌دار در این روش MOP بوسیله یک ترکیب خطی از اهداف به یک SOP تبدیل می گردد. (16.3) Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود از سایت منبع 1‌.1‌     جستجو و تصمیم‌گیری در حل یک MOP، دو فاکتور مجزا از لحاظ مفهومی در دشواری مسئله می‌توان پیدا نمود ]29[: جستجو و تصمیم‌گیری. مانند مسائل تک‌هدفه، فضاهای هدف بزرگ و پیچیده Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود از سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه با فرض اینکه قرار می باشد یک سیستم سخت‌افزاری یا Read more…

By 92, ago