پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار

1‌.1‌     ارائه یک استراتژی رانندگی کارآمد 1‌.1‌.1‌    ساخت تراژکتوری سرعت برای تولید یک پروفیل سرعت، مسیر به n زون تقسیم شده و سپس پروفیل سرعت در هر قسمت که شامل سرعت‌های ،  و  می باشد، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دنلود تحقیق رایگان دانلود پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1 شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید فصل پنجمبهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطاربهینه‌سازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد تراژکتوری سرعت بهینه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی دانلود از سایت منبع 1‌.1‌.1‌    ورودی‌های عملیاتی ورودی کنترل عملیاتی عموماً به چهار مد دسته بندی می گردد: شتابگیری[1]، کروز[2]، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق با موضوع:تراژکتوری سرعت بهینه

1‌.1‌.1‌    سوییچ وضعیت وسایل نقلیه بگذارید وضعیت یک وسیله نقلیه را بصورت ترکیبی از مسافت فعلی ، زمان سفر سپری شده  و سرعت فعلی  در نظر بگیریم. سوییچ از وضعیت اولیه تا نهایی، حرکت از یک Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی پایان نامه ارشد برق بهینه‌سازی مصرف انرژی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    جرم موثر به دلیل اینکه قطار علاوه بر اجزای ثابت، شامل اجزای گردان نیز می‌باشد که روی جرم موثر Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    کشش سطحی کشش سطحی[1] نشان دهنده یک محدودیت از نیروی کششی تولید شده بوسیله محور محرک می باشد و Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی NSGA-II الگوریتم NSGA[1] یکی از اولین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی چند‌هدفه به شمار می‌رود که در سال 1995 و توسط سرینیواس و دب[2] ارائه گردید ]36[. کاربرد این الگوریتم بدلیل وجود Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌.1‌    روش مقیدسازی ε روش دیگری که تفاوتی نسبت به بخش‌های محدب یا غیر محدب جبهه بهینه پارتو قائل نمی‌گردد، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1‌.1‌.1‌    روش مجموع وزن‌دار در این روش MOP بوسیله یک ترکیب خطی از اهداف به یک SOP تبدیل می گردد. (16.3) Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود از سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی 1‌.1‌     مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه با فرض اینکه قرار می باشد یک سیستم سخت‌افزاری یا Read more…

By 92, ago