پایان نامه های ارشد

بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی-پایان نامه ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1‌.1‌     بهینه‌سازی یک‌هدفه بهینه‌سازی عموماً به فرآیند انتخاب یک جواب از بین یک مجموعه از جواب‌های شدنی برای کمینه یا بیشینه‌سازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     تراکشن هیبریدی یک وسیله نقلیه راه‌آهن هیبریدی می‌تواند به صورت زیر معرفی گردد: هر وسیله حمل ونقل ریلی مانند لکوموتیو یا قطارهای دیزلی چند واحدی (DMU) ‌ که از سیستم‌های توان سوختی برای محرکه Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی:دانلود پایان نامه

1‌.1‌     تراکشن دیزل الکتریک موتور دیزل در اوایل قرن بیستم به‌وسیله رادولف دیزل تولید گردید. موتورهای دیزلی مرسوم عملکرد خوبی در سرعت‌های پایین نداشتند. پس ارتباط مستقیم بین موتور و چرخ‌ها بسته به شرایط می‌تواند Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی دانلود پایان نامه بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    محرکه موتور AC موتور القایی به مدت طولانی به عنوان تراکشن سیستم‌های تراکشن راه‌آهن بهره گیری شده می باشد. با این‌حال، شمار زیادی از موتورهای القایی پس از پیدایش الکترونیک قدرت مدرن نمایان شدند Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    محرکه موتور DC بیشتر موتورهای تراکشن DC که در سیستم راه‌آهن بهره گیری می شوند، ماشین‌های تحریک سری یا تحریک مستقل هستند. در موتورهای سری سیم پیچ میدان بصورت سری با سیم پیچ آرمیچر Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان پایان نامه برق:راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز

عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق دانلود از سایت منبع 1-1-1  ساختار Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه ارشد درباره راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز

عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق   دانلود از سایت منبع با Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت …

عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق 1-1       مطالعات انجام شده با در Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد تعیین مکان، زمان و ظرفیت بهینه منابع DG در حضور ترانزیت

1-1-1  تأثیر DG بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع DG می تواند در شبکه توزیع توسط اعمال زیر قابلیت اطمینان شبکه توزیع را بهبود بخشد[4]: اضافه کردن ظرفیت تولید در محل مصرف، برای تولید پیوسته توان Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین مکان، زمان و ظرفیت بهینه منابع DG در حضور ترانزیت

عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق 1-1-1  آثار منابع‌ تولید پراکنده‌ بر Read more…

By 92, ago