پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق روش تابع گرین غیر تعادلی(NEGF)

1-1-1-1-          حامل­های بار بدون جرم (فرمیون­های دیراک) دانلود از سایت منبع نتیجه ی خطی بودن ساختار نواری آن خواهد گردید که حامل­های بار در گرافن مانند ذرات نسبیتی و بدون جرم ( فرمیون های دیراک) Read more…

By 92, ago