پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی پایان نامه رشته برق شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن

1-1-        نانو نوارهای گرافن[1] همان گونه که پیش از این گفته گردید، گرافن ذاتی دارای گاف انرژی صفر می باشد. به همین دلیل برای بهره گیری از آن در کاربردهای الکترونیکی و اپتوالکترونیکی می­بایست در Read more…

By 92, ago